Znak SM MEDZINÁRODNÉ MEDITAČNÉ ZDRUŽENIE NAJVYŠŠEJ MAJSTERKY CHING HAI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Najvyššia Majsterka CHING HAI
Znak SM


METÓDA QUAN YIN
 Tento text nie je návodom na meditáciu. V prípade záujmu kontaktujte naše centrum.

Päť pravidiel

1.     Neberte život žiadnym cítiacim bytostiam. *
2.     Nehovorte nepravdy.
3.     Neberte si to, čo nie je vaše.
4.     Nedopúšťajte sa sexuálnych prehreškov.
5.     Neužívajte jedy. **

* Toto prikázanie vyžaduje jednoznačne vegánsku stravu. Žiadne mäso, ryby, hydinu, vajíčka (oplodnené ani neoplodnené), mlieko a mliečne výrobky.

** Myslí sa tým vyhnúť sa všetkým jedom akéhokoľvek druhu, ako je alkohol, drogy, cigarety, hazardné hry, pornografia, extrémne násilné filmy alebo literatúra atď.


Najvyššia Majsterka Ching Hai zasväcuje úprimných ľudí, ktorí chcú spoznať Pravdu, do Metódy Quan Yin. „Quan Yin“ znamená v čínskom jazyku pozorovať zvukové vibrácie. Metóda obsahuje meditácie na Vnútorné Svetlo a Vnútorný Zvuk. Tieto vnútorné skúsenosti boli opakovane popísané v duchovnej literatúre všetkých svetových náboženstiev od dávnych čias.

Napríklad kresťanská Biblia hovorí: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha, to Slovo bol Boh“.(Ján 1:1) Toto slovo je Vnútorný Zvuk. Bolo nazývané aj Logos, Shabd, Tao, Zvukový Prúd, Naam, Nebeská hudba.

„Tento zvuk vibruje celým životom a podopiera celý vesmír. Jeho vnútorná melódia môže zahojiť všetky rany, splniť všetky priania a uhasiť smäd celého sveta. Je všemocný a plný lásky. Pretože sme z tohto Zvuku stvorení, kontakt s ním prináša mier a spokojnosť do našich sŕdc. Pri naslúchaní tomuto Zvuku sa celá naša bytosť pretvára a celý náš pohľad na život sa podstatne mení k lepšiemu.“

Najvyššia Majsterka Ching Hai

Vnútorné Svetlo, Svetlo Božie je rovnaké svetlo, o ktorom sa zmieňuje slovo „osvietenie“. Jeho intenzita môže byť od slabej žiary k žiarivosti mnoho miliónov sĺnk. Cez toto Vnútorné Svetlo a Zvuk ideme k poznaniu Boha.

Zasvätenie do Metódy Quan Yin nie je ezoterický rituál alebo oslava k vstupu do nového náboženstva. V priebehu zasvätenia sú poskytované špeciálne inštrukcie pre meditáciu na Vnútorné Svetlo a Vnútorný Zvuk a Majsterka Ching Hai poskytuje „duchovný prenos“. Toto prvé ochutnanie duchovného Poznania sa odovzdáva v tichosti. Majsterka Ching Hai nemusí byť fyzicky prítomná, aby pre vás otvorila tieto dvere. Tento prenos je základnou časťou metódy. Techniky samy o sebe by boli malým prínosom bez Milosti Majsterky.

Pretože pri zasvätení môžete okamžite počuť Vnútorný Zvuk a vidieť Vnútorné Svetlo, táto udalosť je nám niekedy predstavovaná ako „náhle“ alebo „okamžité osvietenie“.

Majsterka Ching Hai prijíma na zasvätenie ľudí z akéhokoľvek prostredia a náboženstva. Nemusíte meniť vaše súčasné náboženstvo alebo systém viery. Nebudete žiadaní, aby ste vstupovali do nejakej organizácie alebo sa zapájali akýmkoľvek spôsobom, ktorý by nevyhovoval vášmu súčasnému spôsobu života. Budete ale žiadaní, aby ste sa stali vegánmi. Životný záväzok k vegánskej strave je nutným predpokladom pre získanie zasvätenia.

Zasvätenie je ponúkané zdarma.

Zasvätenie nie je skutočné zasvätenie... vy len prídete ku mne a dovolíte mi, aby som vám pomohla pomôcť samým sebe. Neprišla som sem, aby som z vás urobila svojich žiakov... Prišla som vám pomôcť stať sa Najvyššími Majstrami.

Najvyššia Majsterka Ching Hai

Denné praktikovanie meditácie Metódou Quan Yin a dodržovanie „Piatich Prikázaní“ je to jediné, čo sa od vás po zasvätení požaduje. Prikázania sú určité vodidlá, ktoré vám pomáhajú, aby ste neubližovali sebe ani iným žijúcim bytostiam. Ich dodržiavanie bude prehlbovať a zlepšovať vaše pôvodné skúsenosti z osvietenia a dovolia vám nakoniec dosiahnuť najvyššie úrovne Prebudenia alebo Budhovstva vo vás. Bez denného praktikovania by ste skoro určite zabudli na vaše osvietenie a vrátili by ste sa na normálnu úroveň vedomia.

Cieľom Majsterky Ching Hai je naučiť nás byť sebestačnými. Preto nás učí Metódu, ktorú môže praktikovať každý sám, bez nejakých opôr alebo príslušenstva akéhokoľvek druhu. Ona nehľadá nasledovníkov, tých, ktorí Ju budú oceňovať, alebo žiakov, nezakladá ani organizáciu s členmi, ktorí budú platiť členské príspevky. Ona nebude od vás prijímať peniaze, pokorenie alebo darčeky, takže jej tieto veci nemusíte ponúkať.

Ona prijme vašu úprimnosť v dennom živote a meditačnú prax, aby ste sami rástli ku svätosti.

„Každý už vie, ako meditovať, vy ale meditujete nad nesprávnymi vecami. Niektorí ľudia meditujú o pekných dievčatách, niektorí o peniazoch, niektorí o podnikaní. Zakaždým, keď venujete plnú pozornosť celým srdcom jednej veci, je to meditácia. Ja venujem pozornosť len Vnútornej Sile, Súcitu, Láske a Božiemu milosrdenstvu.“

Najvyššia Majsterka Ching Hai

„Zasvätenie znamená začiatok nového života v novom poriadku. Znamená to, že vás Majster prijal, aby ste sa stali jednou z bytostí v kruhu svätých. Potom už viac nie ste obyčajnou bytosťou, ste vyvýšení. Za dávnych čias to nazývali ‘Krst’ alebo ‘Prijatie Majstrom’.“

Najvyššia Majsterka Ching Hai

„Skvelý Majster, skvelý učiteľ, nie je ten, kto robí sám seba veľkým, ale ten, kto robí veľkými všetkých ostatných. Pokiaľ vaši študenti sú dobrí, to znamená, že vy ste dobrý. Inak to nie je dobré. Takže nezáleží na tom, či som ja skvelá alebo nie. Ale pokiaľ ste vy skvelí, je to dobre. Vďaka vašej veľkosti som aj ja skvelá. Potom: Ďakujem vám veľmi pekne.“

Najvyššia Majsterka Ching Hai
Vyňaté z News 113 Ako sa stať milionárom

Podmienky pre Metódu Quan Yin:
Vek: Do 65 rokov.
Doba meditácie: Minimálne 2,5 hodiny denne na "Vnútorné Svetlo" a "Vnútorný Zvuk".
Strava: Celoživotné dodržiavanie piatich prikázaní – vegánskej stravy - už 3 mesiace pred zasvätením.

Nový pozitívny TV kanál
domov Meditacia kontakty česká časť anglická časť


Posledná aktualizácia
07.06.2010, 00:01Obsah týchto stránok je preniknutý milosrdenstvom a požehnaním Najvyššej Majsterky Ching Hai.
Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť nesmie byť použitá na komerčné účely. Originály sú preložené do slovenského jazyka v čo najvernejšej podobe. Prosíme, aby žiaden z týchto materiálov nebol upravovaný, krátený alebo dopĺňaný či zverejňovaný bez predchádzajúceho súhlasu Najvyššej Majsterky Ching Hai. Tým sa daná osoba uchráni od spáchania zlého karmického skutku.
© Najvyššia Majsterka Ching Hai.